ÚZKOSTI


Přiměřená úzkost je běžná emoce stejně jako strach, vztek, smutek nebo štěstí a je důležitá právě pro přežití. Pokud se ale nepříjemné stavy opakují, může pacient dokonce začít prožívat obavu z obavy či též strach ze strachu neboli anticipační úzkost. Dotyčný člověk se předem bojí situací, které nemusí nastat a v naprosté většině nenastanou.

Záchvat úzkosti

Někdy má úzkost až záchvatovitý charakter, kdy strach dosahuje enormní intenzity a stejně tak doprovodné fyzické projevy. Takový stav je nazýván panikou. Při tomto limitním stavu dochází k bombardování hlavy takovým množstvím varování, hrozeb, ale i protichůdných nařízení a zákazů typu: "musím, nesmím, měl bych, neměl bych, mohlo by se stát atd.", že i lidský mozek, nejvýkonnější počítač světa, je přesycen a vypovídá své funkce a přísuny dalších informací. Záchvat úzkosti může způsobit, že někdy mozek vyškrtne zrak, nebo jiný smysl, jindy myšlení, paměť nebo dokonce dojde k celkové ztrátě vědomí. Takový extrémní záchvat úzkosti se objeví, pokud mozek hlásí ohrožení smrtí nebo extrémní bolestí včetně bolesti psychické.

Mnohdy tedy mohou být naše pocity závratě, neklidu, strach z mdloby, ze ztráty kontroly, strach ze "zešílení", ale i strach ze smrti tak silné a intenzivní, že nám mohou "přerůstat přes hlavu". A přesně v tu dobu je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc.